Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, trener w projektach związanych z edukacją medialną, wykorzystaniem technologii informatycznych w szkole. Opiekun merytoryczny uczniów biorących udział w ogólnopolskich konkursach informatycznych, inicjator wdrożenia w szkole innowacyjnych projektów edukacyjnych. Organizator cyklicznych konferencji i warsztatów „Lepsza Edukacja”. Uczestnik i prelegent ogólnopolskich konferencji edukacyjnych, prowadzący wraz uczniami warsztaty podczas Konferencji WCCE w Toruniu. Odznaczony medalem KEN, w 2015 otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, laureat nagrody TOP 3 Mężczyźni w Edukacji. Lista 100 ‘2018. Członek Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji przy MEN 2012-2020. W 2021 r. zaproszony do grona ekspertów przy Radzie Cyfryzacji. Od 2018 r. prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego działającego we Wrześni.

Dariusz Signature